Univerzitné informačné systémy
UNINFOS 2023

14. - 16. jún 2023
na Prešovskej univerzite v Prešove

Máte záujem?

Účastníci

Poradie Meno a priezvisko Organizácia Príspevok
1 Jozef Jantošovič Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Nie
2 Martina Haľková Prešovská univerzita v Prešove Nie
3 Tomáš Burger Prešovská univerzita v Prešove Nie
4 Zdeněk Jelínek ALVAO s.r.o. Áno
5 Jana Bidulská Technická univerzita v Košiciach Nie
6 Jaroslav Straka Prešovská univerzita v Prešove Nie
7 Radko Modránsky Prešovská univerzita v Prešove Áno
8 Milan Libuša Konica Minolta Slovakia s.r.o. Nie
9 Petr Ciprys ProID MONET+ Áno
10 Ivo Vrána ProID MONET+ Áno
11 Ondřej Mareček ProID MONET+ Nie
12 Peter Sucha Microsoft Áno
13 Milan Turčáni Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nie
14 Ján Genči Technická univerzita v Košiciach Áno
15 Peter Franko Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nie
16 Miroslav Iliaš Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Áno
17 Jozef Koricina Trnavská univerzita v Trnave Nie
18 Péter Zakar Univerzita J. Selyeho Nie
19 Vladimír Pisarský Prešovská univerzita v Prešove Áno
20 Marek Dobeš CSPV SAV Áno
21 Julo Jenis Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nie
22 Josef Milota EUNIS-CZ Nie
23 Michal Sláma EUNIS CZ Nie
24 Darina Tóthová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Áno
25 Jozef Siláči Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Áno
26 Rastislav Salamon Prešovská univerzita v Prešove Nie
27 Ľuboš Frič Prešovská univerzita v Prešove Nie
28 Róbert Polyácsko Technická univerzita v Košiciach Nie
29 Martin Chovanec Technická univerzita v Košiciach Nie
30 Valer Halečka Prešovská univerzita v Prešove Nie
31 Vladimír Siládi Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Nie
32 Martin Miklík Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Nie
33 Miroslav Randlisek Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Nie
34 Tomáš Štrba Univerzita Komenského v Bratislave Nie
35 Tomáš Fazekaš Univerzita Komenského v Bratislave Áno
36 Ľubica Kosková MŠVVaŠ SR Nie
37 Mária Stankovičová Univerzita Komenského v Bratislave Áno
38 Mária Ježíková Univerzita Komenského v Bratislave Áno
39 Peter Kopáč Nezávislý konzultant Nie
40 Pavel Beňo Univerzita Komenského v Bratislave Áno
41 Sandra Šprinková Trnavská univerzita v Trnave Nie
42 Katarína Kánová Univerzita Komenského v Bratislave Nie
43 Eleonóra Beňová Univerzita Komenského v Bratislave Nie
44 Igor Pavlovič Akadémia Policajného zboru Nie
45 Róbert Orenič Žilinská univerzita v Žiline Nie
46 Rudolf Kaniansky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Nie
47 Radko Maruša Prešovská univerzita v Prešove Nie
48 Ivan Fratric InterWay Áno
49 František Baranec InterWay Áno
50 Alexander Světlík Ineduco Nie
51 Katarína Pišútová Univerzita Komenského v Bratislave Áno
52 Iveta Bačinská Prešovská univerzita v Prešove Nie
53 Juraj Ondovčík Prešovská univerzita v Prešove Nie
54 Jozef Čongva CORA GEO, s.r.o. Nie
55 Juraj Hiľovský Prešovská univerzita v Prešove Nie
56 Martin Fábry TransData Nie
57 Renáta Hajabáč Machová Univerzita J. Selyeho Nie
58 Milan Šujanský Technická univerzita v Košiciach Nie
59 Dana Országhová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Áno
60 Emil Kršák Žilinská univerzita v Žiline Nie
61 Ivana Cimermanová Prešovská univerzita v Prešove Áno
62 Jana Burgerová Prešovská univerzita v Prešove Áno
63 Olena Rayevnyeva Bratislava University of Economics and management Áno
64 Svitlana Labunska Bratislava University of Economics and management Áno
65 Volodymyr Yermachenko Bratislava University of Economics and management Áno
66 Katarína Hološová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Nie
67 Eva Révayová Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Nie
68 Marián Hudák Prešovská univerzita v Prešove Nie
69 Ján Šandrej BasCon JS s.r.o. Nie
70 Lukáš Novák beecode, s.r.o. Áno
71 Ján Válka Technická univerzita vo Zvolene Nie
72 Anna Hnilicová Technická univerzita vo Zvolene Nie
73 Ľuboš Határ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Nie
74 Alojz Putala UIP, dôchodca Nie
75 Veronika Stoffová Trnavská univerzita v Trnave Áno
76 Martina Kukulová beecode, s.r.o. Nie
77 Kristýna Doležalová beecode, s.r.o. Nie
78 Iveta Kremeňová Žilinská univerzita v Žiline Nie
79 Marcela Havrilová Microsoft Slovakia Nie
80 Zuzana Molčanová Microsoft Nie
81 Roman Russev Microsoft Áno
82 Martin Tomaník Microsoft Áno
83 Martin Tischer COMINFO, a.s. Nie
84 Alžbeta Juhásová Univerzita Komenského v Bratislave Nie

Miesto konania

Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 1
080 01 Prešov
Viac informácií TU.

Doprava

Doprava do Prešova vlakom, autobusom alebo autom.
Viac informácií TU.

Ubytovanie

Informácie o ubytovaní nájdete TU.

Stravovanie

Informácie o stravovaní nájdete TU.