Univerzitné informačné systémy
UNINFOS 2023

14. - 16. jún 2023
na Prešovskej univerzite v Prešove

Máte záujem?

Programový výbor

Predseda

 • prof. Ing. Jana Burgerová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove

Členovia

 • prof. Ing. Pavol Horváth, CSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
 • prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc., Trnavská univerzita v Trnave
 • prof. Ing. Milan Turčáni, CSc., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • prof. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove
 • doc. Ing. Martin Chovanec, PhD., Technická univerzita v Košiciach
 • Ing. Pavel Beňo, Ph.D., Univerzita Komenského v Bratislave
 • Ing. Oleg Tkáč, PhD., Prešovská univerzita v Prešove
 • RNDr. Darina Tóthová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
 • Ing. Peter Haľko, Prešovská univerzita v Prešove
 • Ing. Jozef Koricina, Trnavská univerzita v Trnave
 • Ing. Vladimír Pisarský, Prešovská univerzita v Prešove
 • Mgr. Jozef Siláči, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Miesto konania

Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 1
080 01 Prešov
Viac informácií TU.

Doprava

Doprava do Prešova vlakom, autobusom alebo autom.
Viac informácií TU.

Ubytovanie

Informácie o ubytovaní nájdete TU.

Stravovanie

Informácie o stravovaní nájdete TU.