Univerzitné informačné systémy
UNINFOS 2023

14. - 16. jún 2023
na Prešovskej univerzite v Prešove

Máte záujem?

Program konferencie

Registrácia účastníkov

14. jún 2023   13:00

Otvorenie prvého dňa konferencie

14. jún 2023   13:55 - 14:00

Dištančná výučba na UK po skončení protipandemických opatrení

14. jún 2023   14:00 - 14:30

Eleonóra Beňová, Alžbeta Juhásová, Katarína Kánová, Katarína Pišútová, Katarína Révayová

HPC CLARA – vysokovýkonné počítanie a podpora vedy na univerzite

14. jún 2023   14:30 - 15:00

Tomáš Fazekaš, Pavel Beňo, Daniel Kráľ

REMLABNET – význam budovania vzdialených laboratórií pre stredné školy a univerzity

14. jún 2023   15:00 - 15:30

Pavel Beňo, Sandra Šprinková, Tomáš Fazekáš

Prestávka

14. jún 2023   15:30 - 16:00

Microsoft Power Plaform a jeho využitie v univerzitnom prostredí

14. jún 2023   16:00 - 16:45

Microsoft - Martin Tomaník

Zabezpečení přístupů do systémů organizace pro NIS 2

14. jún 2023   16:45 - 17:30

ProID - Petr Ciprys

Večera

14. jún 2023   17:30 - 18:30

Zasadnutie VV združenia EUNIS-SK

14. jún 2023   18:30 - 19:30

Oficiálne otvorenie konferencie, príhovory

15. jún 2023   9:00 - 9:20

Blended learning nástroje – nielen pre vysokoškolské vzdelávanie

15. jún 2023   9:20 - 9:40

Jana Burgerová, Vladimír Piskura

Portál VŠ a súvisiace projekty - súčasný stav a plány

15. jún 2023   9:40 - 10:00

Darina Tóthová, Juraj Fabuš, Ľuboš Magát, Martin Horňák, Ľubica Kosková

Quo vadis Eunis (SK)?

15. jún 2023   10:00 - 10:20

Vladimír Pisarský

Prestávka

15. jún 2023   10:20 - 10:40

Zabezpečenie súkromia a dát licenciou Microsoft 365 v školskom prostredí

15. jún 2023   10:40 - 11:00

Microsoft - Zuzana Molčanová, Peter Sucha

Microsoft Azure a jeho využitie v digitálnej transformácii

15. jún 2023   11:00 - 11:40

Microsoft - Roman Rusev

ALVAO Service Desk a Asset Management na Univerzite Komenského

15. jún 2023   11:40 - 12:00

ALVAO - Zdeněk Jelínek, UNIBA - Tomáš Štrba

Obedňajšia prestávka

15. jún 2023   12:00 - 13:00

A je to tu... Každá akcia vyvoláva reakciu...

15. jún 2023   13:00 - 13:20

Ivana Cimermanová

Systém pre správu identít na Prešovskej univerzite od zavedenia po súčasnosť

15. jún 2023   13:20 - 13:40

Iveta Bačinská, Juraj Ondovčík, Vladimír Pisarský

Slovenská akademická federácie identít safeID v roku 2023

15. jún 2023   13:40 - 14:00

Jozef Siláči, Martin Stanislav

Kedy budeme mať na Slovensku špičkové vysoké školy?

15. jún 2023   14:00 - 14:20

Ján Genči

Univerzitné informačné systémy ako zdroj informácií pre (pedagogický) výskum

15. jún 2023   14:20 - 14:40

Veronika Stoffová

Informační doba z pohledu studenta

15. jún 2023   14:40 - 15:00

beecode - Lukáš Novák

Paralelne sprievodný program podľa výberu – 3 alternatívy so sprievodom (návšteva múzea Solivar, návšteva centra mesta, návšteva Kalvárie)

15. jún 2023   15:00 - 18:00

Slávnostné zasadnutie VZ k 25. výročiu založenia EUNIS-SK, kultúrny program, spoločenský večer

15. jún 2023   19:00 - 22:00

   Stiahnuť Hudobný program

Tvorba a riešenie vybraných typov úloh z pravdepodobnosti s použitím MS Excel

16. jún 2023   9:00 - 9:20

Dana Országhová

Predchádzame vzniku informačných bariér

16. jún 2023   9:20 - 9:40

Mária Stankovičová, Mária Ježíková

Vytváranie vlastných aplikácií v prostredí Microsoft 365

16. jún 2023   9:40 - 10:00

Radko Modránsky, Juraj Hiľovský

Študenti a prostriedky umelej inteligencie

16. jún 2023   10:00 - 10:20

Marek Dobeš

Prestávka

16. jún 2023   10:20 - 10:40

Technológie pre univerzity a získavanie finančných prostriedkov na projekty

16. jún 2023   10:40 - 11:00

InterWay - František Baranec

OKTesty – Moodle projekt s testami zo stredoškolskej chémie

16. jún 2023   11:00 - 11:20

Miroslav Iliaš

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UNIVERSITIES OF THE 21ST CENTURY: UKRAINIAN EXPERIENCE

16. jún 2023   11:20 - 11:40

Olena Rayevnyeva, Svitlana Labunska, Volodymyr Yermachenko

Panelová diskusia a záver konferencie

16. jún 2023   11:40 - 12:30

Obedňajšia prestávka

16. jún 2023   12:30 - 13:30

Miesto konania

Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 1
080 01 Prešov
Viac informácií TU.

Doprava

Doprava do Prešova vlakom, autobusom alebo autom.
Viac informácií TU.

Ubytovanie

Informácie o ubytovaní nájdete TU.

Stravovanie

Informácie o stravovaní nájdete TU.