Univerzitné informačné systémy
UNINFOS 2023

14. - 16. jún 2023
na Prešovskej univerzite v Prešove

Máte záujem?

Pokyny pre autorov

Príspevky je možné zaslať buď vo formáte prezentácie (MS PowerPoint) alebo ako klasický konferenčný príspevok v dokumente (MS Word).

Príspevok v klasickom formáte by mal obsahovať (pozrite vzor nižšie):

  • názov v slovenskom (českom) jazyku (písmo 14 b. tučné),
  • názov v anglickom jazyku (písmo 14 b. tučné),
  • meno a priezvisko autora resp. autorov (písmo 12 b. normálne),
  • abstrakt v slovenskom (českom) jazyku (písmo 11 b. kurzíva),
  • 4 kľúčové slová v slovenskom (českom) jazyku (písmo 11 b. kurzíva),
  • abstrakt v anglickom jazyku (písmo 11 b. kurzíva),
  • 4 kľúčové slová v anglickom jazyku (písmo 11 b. kurzíva),
  • zoznam bibliografických údajov (písmo 12 b. normálne),
  • kontaktné údaje autora resp. autorov (písmo 12 b. normálne).

Ďalšie formálne požiadavky:

formát súboru prezentácie Microsoft PowerPoint (pptx)
formát súboru príspevku Microsoft Word (docx)
okraje strany 2,5 cm (vľavo, vpravo, hore, dole)
záhlavie a päta strany 1,25 cm
typ písma Times New Roman
veľkosť písma textu 12 b. normálne (nadpisy tučné)
zarovnanie textu do bloku
odsadenie odseku 6 b. pred a 0 b. za odsekom
riadkovanie jednoduché (1)
rozsah abstraktu 100 – 250 slov (max. 1000 znakov)
celkový rozsah príspevku 5 až 10 normostrán (9 000 až 18 000 znakov)
citačná norma ISO 690:2012 (odporúčame harvardský systém)
   Stiahnuť šablónu

Príspevky budú publikované v jazyku, v ktorom budú zaslané. Zaslaním príspevku a zaškrtnutím voľby súhlasu so zverejnením príspevku v Ročenke EUNIS 2023 pri registrácii autor prejavuje súhlas s jeho uverejnením v elektronickej aj tlačovej forme v ročenke, ktorá bude umiestnená aj v Digitálnej knižnici PU na webe Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity v Prešove (www.pulib.sk).

Autor(i) príspevku zodpovedá za obsahovú a jazykovú stránku príspevku a prípadné nároky tretích osôb, ktoré vzniknú jeho publikovaním, t. j. preberá plnú zodpovednosť za jeho zverejnenie.

Organizátor konferencie si vyhradzuje právo neuverejniť príspevky, ktoré nebudú spĺňať požiadavky na obsah, formát súboru a na citovanie.

Príspevky nahrajte najneskôr do 29.5.2023 podľa inštrukcií zaslaných v potvrdzovacom e-maile po registrácii.

Miesto konania

Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 1
080 01 Prešov
Viac informácií TU.

Doprava

Doprava do Prešova vlakom, autobusom alebo autom.
Viac informácií TU.

Ubytovanie

Informácie o ubytovaní nájdete TU.

Stravovanie

Informácie o stravovaní nájdete TU.