Univerzitné informačné systémy
UNINFOS 2023

14. - 16. jún 2023
na Prešovskej univerzite v Prešove

Máte záujem?

Konferenčné poplatky

 1. Účastníci z verejnej alebo štátnej VŠ (SK, CZ) - 25 €
 2. Účastníci zo strednej školy (SK, CZ) - 25 €
 3. Neziskové organizácie, súkromné VŠ, zahraniční hostia, pridružení členovia EUNIS - 25 €
 4. Firmy
  • ktoré sú podporujúcimi členmi EUNIS Slovensko za každého účastníka - 25 €
  • ktoré nie sú podporujúcimi členmi EUNIS Slovensko za každého účastníka - 40 €
  • za vystúpenie na konferencii s príspevkom - dobrovoľné vložné
Po zaplatení účastníckeho poplatku majú účastníci nárok na:
 • stravovanie uvedené v programe konferencie (občerstvenie počas konferencie, obedy a večere),
 • poskytnutie propagačných materiálov a suvenírov,
 • pre účastníkov z VŠ aj možnosť zverejniť príspevok v Ročenke EUNIS Slovensko,
 • účastníci, ktorí sú zároveň členmi Výkonného výboru EUNIS Slovensko, ako aj osobitne pozvaní hostia osláv 25. výročia založenia EUNIS Slovensko, majú nárok aj na bezplatné ubytovanie počas celého trvania konferencie. Ostatní účastníci si môžu ubytovanie individuálne zabezpečiť napr. v ubytovacích zariadeniach uvedených na stránke konferencie v sekcii Organizačné informácie – Ubytovanie.
Poznámky:
 1. Náklady na usporiadanie konferencie vo významnej miere hradí aj združenie EUNIS Slovensko.
 2. Poskytnutie propagačných materiálov a reklamných predmetov pre účastníkov konferencie oznámte prosím vopred.
Bankové spojenie pre zasielanie účastníckeho poplatku pre slovenských účastníkov je:

Číslo účtu: IBAN SK15 8180 0000 0070 0006 6503
Variabilný symbol: 1720

Adresa príjemcu platby:
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov, Slovensko
Účel platby: UNINFOS 2023 + meno účastníka


Bankové spojenie pre zasielanie účastníckeho poplatku pre zahraničných účastníkov je:

Sprostredkujúca banka:
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu: 7000066503/8180
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK15 8180 0000 0070 0006 6503

Adresa príjemcu platby:
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov, Slovensko
Účel platby: UNINFOS 2023 + meno účastníka

   Tlačivo na vystavenie faktúry

Miesto konania

Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 1
080 01 Prešov
Viac informácií TU.

Doprava

Doprava do Prešova vlakom, autobusom alebo autom.
Viac informácií TU.

Ubytovanie

Informácie o ubytovaní nájdete TU.

Stravovanie

Informácie o stravovaní nájdete TU.